Visie op zorgethiek

Zorgethiek

We denken vanuit een zorgethisch kader binnen sTimul en laten klanten en medewerkers nadenken over de vraag: ‘Wat is goede zorg?’ De presentietheorie van Andries Baart vormt de rode draad in ons werk.

Als focus van ethiek gaat het in de zorg niet alleen over ‘dilemma’s’ of ‘leven of dood kwesties’, maar ook over ‘kleine dagelijkse beslissingen’. Het gaat om de morele houding van een zorgverlener. Hoe ik omga met een zorgontvanger is in hoge mate afhankelijk van hoe ik denk over hem en over zijn situatie en aandoening. In sTimul willen we via ethische reflectie hierover in gesprek gaan met zorgverleners en studenten.

Zorg is: ‘de dingen goed doen’

Zorg is: ‘de goede dingen doen’

Wat het eigenlijk is: ‘de goede dingen goed doen om de goede reden’

Tijdens onze workshops, inleefsessies, trainingen en onze diensten op maat zorgen we altijd voor een reflectiemoment om even stil te staan bij de ethische kant van het vak.

  • Wat doe ik?
  • Hoe doe ik dat?
  • Doe ik het goed?
  • Wanneer doe ik het goede?
  • En sluit ik hierbij aan bij diegene waar ik voor zorg?


Als u meer wilt weten over zorgethiek, raden wij u zeker aan om eens artikelen, interviews en boeken van de onderstaande personen op te zoeken:

- Joan Tronto: http://zorgethiek.nu/tag/joan-tronto
- Annelies van Heist: http://zorgethiek.nu/tag/annelies-van-heijst

Binnen de zorgethiek speelt de presentietheorie van Andries Baart ook een belangrijke rol. Het aanbod van sTimul vertrekt vanuit de presentietheorie.