Koploper ZorgPact

Het Zorgpact, met Doekle Terpstra als aanjager, stimuleert samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid.  Zo vindt er een betere afstemming plaats tussen onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn. sTimul wordt door het Zorgpact gezien als één van de goede voorbeelden door de samenwerking die wij hebben tussen onderwijs (studenten en leerlingen zorg- en welzijnsopleidingen) en de sector zorg en welzijn (zorgverleners). Koplopers krijgen dankzij het Zorgpact een podium om andere zorg- en welzijnsorganisaties te inspireren. Een prachtige rol voor sTimul om die voorbeeldfunctie te vervullen.

sTimul is één van de voorbeelden van een hechtere samenwerking in de zorg, die zich richten op de goed toegeruste zorgprofessional nu en in de toekomst. De kopgroep is zowel een community als een inspiratiebron. Onder elkaar wisselen de leden, kennis en ervaringen uit om van en met elkaar te leren. Ze inspireren anderen om ook tot goede samenwerking te komen. Dat doen ze door hun lessen en resultaten te delen. Online en in ontmoetingen.

Meer informatie over het zorgpact en de kopgroep, leest u hier: https://zorgpact.nl/kopgroep/stimul-nederland