Leren door het zelf te ervaren

Het doel van sTimul Nederland is het verbeteren van zorgverlening, via het verhogen van de ethische reflectie van zorgverleners. Hierbij wordt een beroep gedaan op het inlevingsvermogen van deze zorgverleners. Zorgverleners leven zich lijfelijk in, in de situatie van een afhankelijke zorgvrager. De zorgverleners ervaren zo wat het is om afhankelijk te zijn van zorg en beleven zelf hoe het is als er wel of niet op hun behoeften wordt ingespeeld. De zorgverleners krijgen zo nieuwe inzichten, leren zich verplaatsen in de ander en leren luisteren naar de vragen van de cliënt. Ze leren van hun eigen ervaringen.

Studenten geven in deze periode zorg. De groep die zorg verleent, is als team volledig verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Zij dienen zelf ontstane problemen op te lossen en creatief in te spelen op situaties die zich voordoen. Hierdoor leren zij als team beter te functioneren.

De reflectie aan het einde van de inleefsessie leidt tot inzichten en voornemens bij beide partijen die, mits uitgevoerd in de echte zorgsituatie, leiden tot betere zorg. Zorgverleners leren openlijk met elkaar te praten over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook krijgen zorgverleners tips mee om de ervaringen om te zetten naar de dagelijkse praktijk. Na zes weken wordt een terugkomsessie georganiseerd, die gericht is op het bespreken van de successen en tegenslagen die zijn opgedaan bij het vertalen van de ervaringen naar de dagelijkse praktijk. 

Vertel me en ik vergeet.
Laat me zien en ik onthoud.
Laat me ervaren en ik begrijp.

 - naar een Chinese wijsheid