Benieuwd hoe onze klanten een sTimulsessie ervaren?

Geplaatst: 13 december 2017

De directie van woonzorgcentrum KMSI de Hoge Heide en de Winde in Vlaanderen werken samen met sTimul Nederland. De twee locaties van KMSI zijn gevestigd in de regio Geel en Turnhout. Samen blikken zij terug op hun eigen ervaringen tijdens een inleefsessie op 21 april van dit jaar en vertellen zij waarom de sTimulsessies belangrijk zijn voor hun organisatie.

Erik Leus, één van de directieleden, vertelt: ‘Het was voor mij een zeer aangename ervaring om de trouwe aandacht van de verzorgende tijdens het badmoment te voelen. Het was namelijk de eerste keer dat anderen mij daarbij moesten helpen. Tijdens de inleefsessie was ik halfzijdig verlamd en zat in een rolstoel. Op een later moment kreeg ik ook een blinddoek voor. Door mijn profiel kon ik mij niet zelfstandig bewegen, dus ik had de hulp van anderen nodig. Het is confronterend om zelf niet meer de regie te hebben over je eigen doen en laten. Je bent echt afhankelijk van de zorgmedewerkers om je te ondersteunen en te verzorgen. Het bleek, wanneer ik na de sessie terugblikte op mijn ervaring, dat het badmoment voor mij het aangenaamste moment van die dag was. Dit was namelijk het enige moment waarop ik als individu centraal stond. Voordat ik aan de beurt was om in bad te gaan, waren de verzorgenden andere bewoners aan het verzorgen. Nadat ik in bad was geweest, behoorde ik tot de grote groep bewoners.’

"Bewoners dienen ons te vertrouwen, voordat zij belangrijke informatie met ons zullen delen."

Kim Severijns en Iris Verellen zijn collega’s van Erik en werkzaam als verantwoordelijke bewonerszorg. Zij vullen aan: ‘Deze ervaring heeft voor ons een langetermijneffect gehad op de manier waarop we naar ons werk kijken. In onze organisatie gingen we al bewonersgericht te werk. Maar de sTimulsessie was een versterkende ervaring. Vooronderstellingen over het leven van anderen proberen we sindsdien in te perken; steeds vaker gaan we over naar het bevragen van bewoners voor we onze eigen ‘zorgmening’ geven en invullen. We realiseren ons nu dat bewoners van ons woonzorgcentrum ons dienen te vertrouwen, voordat zij belangrijke informatie over hun leven met ons zullen delen. Op dit thema zetten we in alle teams sterk in. Nadat teams een inleefsessie hebben meegemaakt, kunnen we ze beter coachen met een sterke focus op de realiteit van een zorgsituatie. Dankzij de inleefsessie weten ze wat er werkelijk op het spel staat voor bewoners. Aan den levende lijven ondervinden wat de impact van zaken is op je eigen leven, maakt je nederig over je functie als hulpverlener of leidinggevende naar de bewoner of cliënt toe. Het is interessant om samen met andere collega’s een sessie te doen. Hierdoor deel je soortgelijke ervaringen en kunnen deze achteraf bespreekbaar gemaakt worden. In ons geval hebben we heel specifiek deelgenomen vanuit onze rol van leidinggevende in de organisatie. De afstemming en aandacht die we verlangen van onze medewerkers kwam op die wijze in een uniek perspectief te staan. Onze deelname voelt daarom aan als “voorwaardelijk” om met onze medewerkers in gesprek te kunnen gaan en blijven over zorgethiek.

Het sTimul concept 
Bij sTimul draait het om ervaringsleren en staat zorgethiek centraal. De doelstelling van sTimul is het verbeteren van de zorgverlening, via het verhogen van de ethische reflectie van zorgverleners. sTimul biedt verschillende inleefervaringen: een tweedaagse inleefsessie met overnachting of een eendaagse variant. Bij sTimul kunnen scholen en zorg- en welzijnsorganisaties terecht. Naast het organiseren van inleefsessies, begeleidt sTimul ook teams om antwoord te geven op de vraag: “Wat is goede zorg?”. Dat kan via workshops, observaties op de afdeling, teamgesprekken in combinatie met e-learning of intervisiebijeenkomsten. Kijk hier voor ons aanbod. 

De combinatie tussen ervaringsleren en reflectie maakt sTimul uniek. Het is een veilige plek waar doorleefde ervaringen van medewerkers en studenten uit de zorg tot hun recht kunnen komen en waar ethische reflectie op eigen handelen en ethische reflectie op de zorgrelatie een aanzet zijn tot verbetering van de zorg aan kwetsbare medemensen.


 

Meer items
    Er zijn geen items gevonden.