Goede zorg door ervaringsleren

Geplaatst: 1 maart 2018

Het afgelopen jaar hebben wij samengewerkt met 2 andere partners (het Zorgtrainingscentrum in Zwolle en de Participatiekliniek van V&VN) met als doel elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. Het Zorgpact coördineerde een serie van werkbezoeken om elkaar de werkwijze en faciliteiten te laten zien en ervaringen uit te wisselen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak en vormgeving van ervaringsleren, hebben we een duidelijk gemeenschappelijk doel: de zorgprofessional beter in staat stellen goede zorg te verlenen. De zorgethiek staat centraal in iedere aanpak. Als middel bieden onze drie initiatieven, allen op onze eigen manier, inleefsessies aan.

Lees meer over onze samenwerking op de website van het Zorgpact:
https://zorgpact.nl/verhalen/goede-zorg-door-ervaringsleren