De Cliëntenraad van ZorgSaam op bezoek bij sTimul in het kader van Waardigheid en Trots 

Geplaatst: 1 september 2018

Vanuit het ministerie is extra geld ter beschikking gesteld voor het project Waardigheid & Trots. In dit bedrag is een onderverdeling gemaakt voor medewerkers en voor cliënten. Cliënten krijgen een persoonlijk budget voor een zinvolle dagbesteding en het personeel werkt aan deskundigheidsbevordering. Hiervoor heeft sTimul een e-learning module ontwikkeld. Omdat de Cliëntenraad meebeslist over de besteding van de gelden, zijn ze uitgenodigd om eens te kijken wat de deskundigheidsbevordering precies inhoudt en wat sTimul nog meer doet. 

Anky de Bakker,  begeleider bij sTimul: “Alle teams van de ouderenzorg doorlopen de training. De teams langdurige zorg volgen  de module ‘Zo thuis als mogelijk”. Deze e-learning hebben we zelf ontwikkeld. De teams kleinschalig wonen volgen de training ‘U woont nu hier’, een bestaande e-learning die vanuit de middelen van het project Waardigheid en Trots is aangeschaft. Na een e-learning module volgt een teamgesprek, dan staat er weer een module gepland en één keer per jaar houden we spiegelgesprekken. Echt erg leerzaam. In een spiegelgesprek tussen bewoners en zorgverleners  komen soms dingen naar boven, die tijdens het ‘gewone werk’ niet aan de orde komen. Het spiegelgesprek is daarmee een waardevolle aanvulling. Leuk om aan de cliëntenraad te laten zien wat de e-learning module inhoudt. Vanuit sTimul vinden we de betrokkenheid van de cliëntenraad erg belangrijk. Samen staan we voor goede zorg zo thuis als mogelijk.”

Er was veel interesse bij de leden van de cliëntenraad. Henk Smets, voorzitter Cliëntenraad ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg, vertelde hierover: “Wat de cliëntenraad aansprak was de ‘nazorg’ van de e-learning in de teamgesprekken, omdat daar de borging van de genoten opleiding plaatsvindt.”