Intervisie

Voor teams die in de zorg werken en behoefte hebben aan intervisie biedt sTimul begeleide teambijeenkomsten aan. De sTimulbegeleider helpt dan aan de hand van intervisiemethodiek om de door het team gewenste veranderingen vorm te geven.

sTimul heeft ervaringen met intervisie voor o.a. de teams binnen de ZorgSaam Zorggroep en voor de praktijkondersteuners van de koepelorganisatie voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen, Nucleus zorg.