Inleefsessies

Tijdens een inleefsessie ervaren deelnemers dat goede zorg verlenen oneindig meer is dan structuur en procesbewaking die vaak de boventoon voeren in de dagelijkse zorgpraktijk. Door te ervaren wat het is om afhankelijk te zijn van zorg, beleven zij zelf hoe het is als er wel of niet op hun behoeften wordt ingespeeld. Deelnemers komen zo tot nieuwe inzichten en leren zich te verplaatsen in een ander.

Leren luisteren naar je zorgvrager en aansluiten bij zijn of haar leefwereld, daar draait het om bij sTimul

Reflectie

Reflectie op de ervaring vormt een essentieel onderdeel van alle inleefsessies. Deelnemers kunnen tijdens het reflectiemoment hun ervaringen met elkaar delen. Zo kunnen ze deze ervaringen duiden en een plaats geven. Ze bedenken wat ze voortaan anders willen doen en worden daarin op weg geholpen door één van de sTimulbegeleiders.

Terugkommoment

Zes tot acht weken na de inleefsessie volgt een terugkommoment. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggeblikt op de sessie en besproken hoe de ervaringen zijn doorvertaald naar de dagelijkse zorgpraktijk. Hebben ze iets kunnen verbeteren? Zijn ze zich bewuster geworden van hun handelen?

Medewerkers werkzaam in de ouderenzorg, de psychiatrie en het ziekenhuis zijn bij sTimul geweest voor een inleefsessie. De ervaring raakt de deelnemers en ze zien het als een leerzame manier om te reflecteren op hun eigen zorgpraktijk. sTimul wil op deze manier bijdragen aan een betere aansluiting van de zorg bij de bewoners.